objętość wolna


objętość wolna
• free volume

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.